FANDOM


Toto kráľovstvo sa nachádza na juh od Aedirnu, zo západu ho chráni pohorie Mahakam, na juhu tvorí hranicu rieka Jaruga a na východe Siné hory. Po dobytí Cintry sa toto kráľovstvo dostalo do bezprostredného ohrozenia Nilfgaardom. Pred touto hrozbou z juhu ho ochraňovali pevnosti Scalla, Spalla a Glewitzen. Ukázalo sa však, že tieto pevnosti chránili Riviu a Lyriu nedostatočne a aj napriek snahe spojených vojsk Lyrie, Rivie a Aedirnu sa kráľovstvo Nilfgaardu neubránilo a behom 14 dní si Lyriu, Riviu i Aedirn podriadila armáda Nilfgaardského cisárstva. Zvyšky Lyrijských vojsk na juhu zeme sformovali partizánske oddiely pod vedením kráľovnej Meve. Tieto oddiely pôsobili nepriateľovi v tyle až do konca vojny ťažké straty. Po podpísaní zmluvy známej ako Cintránsky mier sa vláda nad kráľovstvom dostala opäť do rúk kráľovnej Meve.

Mestá- hlavným mestom je Lyria, zimným sídlom kráľovnej Rivia. Ďalšie mestá: Aldersberg. Pevnosti: Scalla, Spalla a Glewitzen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki